Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD

 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 1
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 2
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 3
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 4
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 5
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 6
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 7
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 8
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 9
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 10
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 11
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 12
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 13
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 14
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 15
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 16
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 17
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 18
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 19
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 20
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 21
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 22
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 23
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 24
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 25
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 26
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 27
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 28
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 29
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 30
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 31
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 32
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 33
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 34
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 35
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 36
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 37
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 38
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 39
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 40
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 41
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 42
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 43
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 44
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 45
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 46
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 47
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 48
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 49
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 50
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 51
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 52
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 53
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 54
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 55
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 56
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 57
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 58
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 59
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 60
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 61
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 62
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 63
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 64
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 65
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 66
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 67
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 68
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 69
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 70
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 71
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 72
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 1
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 2
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 3
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 4
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 5
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 6
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 7
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 8
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 9
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 10
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 11
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 12
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 13
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 14
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 15
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 16
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 17
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 18
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 19
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 20
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 21
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 22
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 23
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 24
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 25
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 26
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 27
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 28
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 29
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 30
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 31
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 32
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 33
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 34
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 35
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 36
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 37
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 38
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 39
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 40
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 41
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 42
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 43
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 44
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 45
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 46
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 47
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 48
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 49
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 50
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 51
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 52
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 53
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 54
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 55
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 56
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 57
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 58
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 59
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 60
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 61
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 62
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 63
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 64
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 65
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 66
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 67
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 68
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 69
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 70
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 71
 • Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD - Фото 72

Характеристики:

 • 5.7
  Объем двигателя
 • Truck
  Тип
 • 395 к.с.
  Мощность
 • Бензин
  Топливо
 • 2013
  Год выпуска
 • Задний
  Тип привода
Цена авто из США От 10920 USD
Уточните у консультанта
Dodge 2013 Ram 1500 2013 Regular Cab Express 2WD От 10920 USD
Уточните у консультанта
Характеристики
 • Двигатель
  • Мощность 395 @ 5600 RPM
  • Объем двигателя 5.7L V8 HEMI MULTI-DISPLACEMENT VVT
  • Крутящий момент 407 @ 3950 RPM
 • Коробка передач
  • Коробка передач 6-Speed Automatic (Standard)
 • Расход топлива
  • Коробка передач 6 speed Automatic
  • Расход топлива City: N/A / Hwy: N/A
  • Расход топлива City: 14 / Hwy: 20
  • Коробка передач 8 speed Automatic
  • Объем двигателя 5.7L V8 HEMI MULTI-DISPLACEMENT VVT
 • Информация о весе
  • attributes.max_payload 1,621 lbs
  • attributes.gross_vehicle_weight_rating 6,350 lbs
  • attributes.curb_weight 4,729 lbs
 • Характеристики экстерьера
  • Колесная база 120.500
 • Объем двигателя 5.7
 • Тип Truck
 • Мощность 395 к.с.
 • Топливо Бензин
 • Год выпуска 2013
 • Тип привода Задний
Сравнение авто
 • Избранные автомобили
  Избранные автомобили
 • Обзор
  Стоимость Расход топлива в л/100км Двигатель Коробка передач
 • Фотографии
  Впереди ¾, обращенный влево Задний ¾, обращенный вправо Профиль, обращенный влево Передний (полный)

Калькулятор выгоды

Авто без повреждений

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $15875.5
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $11588
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт - - -
 • Стоимость $30213.5
 • Стоимость аналога в Украине - - -
 • Выгода - - -

Авто с повреждениями

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $1498
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $5130
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт $1542
 • Стоимость $10920
 • Стоимость аналога в Украине - - -
 • Выгода - - -
Авто без повреждений Авто с повреждениями
 • Цена на аукционе
  $14525.5 $148
 • Доставка в Одессу
  $1350 $1350
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз)
  $2250 $2250
 • Растаможка
  $11588 $5130
 • Ремонт
  - - - $1542
 • Услуги W8 Shipping
  $500 $500
 • Стоимость
  $30213.5 $10920
 • Стоимость аналога в Украине
  - - - - - -

Хотите получать горячие предложения о выгодных лотах?

Подписывайтесь на наш официальный телеграм или вайбер