Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4

 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 1
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 2
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 3
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 4
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 5
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 6
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 7
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 8
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 9
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 10
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 11
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 12
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 13
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 14
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 15
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 16
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 17
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 18
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 19
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 20
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 21
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 22
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 23
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 24
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 25
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 26
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 27
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 28
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 29
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 30
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 31
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 32
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 33
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 34
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 35
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 36
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 37
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 38
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 39
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 40
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 41
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 42
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 43
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 44
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 45
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 46
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 47
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 48
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 49
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 50
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 51
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 52
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 53
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 54
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 55
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 56
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 57
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 58
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 59
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 60
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 61
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 62
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 63
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 64
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 65
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 66
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 67
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 68
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 69
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 70
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 71
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 72
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 73
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 74
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 75
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 76
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 77
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 78
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 79
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 80
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 81
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 82
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 83
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 84
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 85
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 86
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 87
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 1
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 2
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 3
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 4
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 5
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 6
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 7
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 8
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 9
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 10
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 11
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 12
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 13
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 14
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 15
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 16
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 17
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 18
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 19
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 20
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 21
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 22
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 23
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 24
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 25
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 26
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 27
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 28
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 29
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 30
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 31
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 32
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 33
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 34
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 35
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 36
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 37
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 38
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 39
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 40
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 41
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 42
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 43
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 44
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 45
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 46
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 47
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 48
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 49
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 50
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 51
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 52
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 53
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 54
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 55
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 56
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 57
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 58
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 59
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 60
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 61
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 62
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 63
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 64
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 65
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 66
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 67
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 68
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 69
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 70
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 71
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 72
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 73
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 74
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 75
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 76
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 77
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 78
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 79
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 80
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 81
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 82
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 83
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 84
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 85
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 86
 • Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 - Фото 87

Характеристики:

 • 2.5
  Объем двигателя
 • SUV
  Тип
 • 227 к.с.
  Мощность
 • Бензин
  Топливо
 • 2020
  Год выпуска
 • Полний
  Тип привода
Цена авто из США От 29462 USD
Ви экономите 10205 USD
Mazda CX-9 2020 Utility 4D Sport AWD I4 От 29462 USD
Ви экономите 10205 USD
Характеристики
 • Двигатель
  • Мощность 227 @ 5000 RPM
  • Объем двигателя 2.5 L Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4
  • Крутящий момент 310 @ 2000 RPM
 • Коробка передач
  • Коробка передач 6 speed Automatic w/OD (Standard)
 • Расход топлива
  • Коробка передач 6 speed Automatic w/OD
  • Расход топлива City: 20 / Hwy: 26
  • Объем двигателя 2.5 L Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4
 • Информация о весе
  • Базовая снаряженная масса 4,388 lbs
 • Характеристики экстерьера
  • Колесная база 115.3
  • Общая длина 199.4
 • Объем двигателя 2.5
 • Тип SUV
 • Мощность 227 к.с.
 • Топливо Бензин
 • Год выпуска 2020
 • Тип привода Полний
Сравнение авто
 • Избранные автомобили
  Избранные автомобили
 • Обзор
  Стоимость Расход топлива в л/100км Двигатель Коробка передач
 • Фотографии
  Впереди ¾, обращенный влево Задний ¾, обращенный вправо Профиль, обращенный влево Передний (полный)
 • Добавить авто
  Mazda CX-9 2020
  photo-car
  від 29462 USD Utility 4D Sport AWD I4
  Utility 4D Sport AWD I4
  43537 USD City: 20 / Hwy: 26 2.5
  6 speed Automatic w/OD (Standard)
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Mazda CX-9 2020 від 29462 USD
 • Volkswagen Tiguan 2019
  photo-car
  от 26 900 USD
  2.0 SEL Premium R-Line 4MOTION
  $38 800 9,8 Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4
  8 speed Auto...
  Нова 8-сильна 8-ступінчаста автоматична коробка передач, яка була розроблена, щоб бути більш легкою, встановлює нові стандарти гнучкості, ефективності та економічності. З розвитком нової 8-ступінчастої автоматичної коробки передач ZF основна увага зосереджується не на кількості швидкостей, а на мінімізації споживання палива.
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Volkswagen Tiguan 2019 от 26 900 USD

Калькулятор выгоды

Авто без повреждений

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $30254.97
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $10532
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт - - -
 • Стоимость $43536.97
 • Стоимость аналога в Украине $34562.13
 • Выгода - - -

Авто с повреждениями

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $17038.893
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $5832.95
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт $3840.32
 • Стоимость $29462.16
 • Стоимость аналога в Украине $34562.13
 • Выгода $5099.97
Авто без повреждений Авто с повреждениями
 • Цена на аукционе
  $28904.97 $15688.893
 • Доставка в Одессу
  $1350 $1350
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз)
  $2250 $2250
 • Растаможка
  $10532 $5832.95
 • Ремонт
  - - - $3840.32
 • Услуги W8 Shipping
  $500 $500
 • Стоимость
  $43536.97 $29462.16
 • Стоимость аналога в Украине
  $34562.13 $34562.13

Хотите получать горячие предложения о выгодных лотах?

Подписывайтесь на наш официальный телеграм или вайбер