Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4

 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 1
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 2
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 3
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 4
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 5
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 6
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 7
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 8
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 9
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 10
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 11
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 12
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 13
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 14
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 15
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 16
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 17
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 18
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 19
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 20
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 21
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 22
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 23
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 24
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 25
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 26
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 27
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 28
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 29
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 30
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 31
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 32
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 33
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 34
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 35
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 36
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 37
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 38
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 39
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 40
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 41
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 42
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 43
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 44
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 45
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 46
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 47
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 48
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 49
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 50
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 51
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 52
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 53
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 54
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 55
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 56
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 57
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 58
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 59
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 60
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 61
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 62
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 63
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 64
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 65
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 66
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 67
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 68
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 69
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 70
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 71
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 72
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 73
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 74
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 75
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 76
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 77
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 78
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 79
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 80
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 81
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 82
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 83
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 1
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 2
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 3
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 4
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 5
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 6
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 7
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 8
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 9
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 10
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 11
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 12
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 13
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 14
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 15
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 16
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 17
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 18
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 19
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 20
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 21
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 22
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 23
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 24
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 25
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 26
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 27
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 28
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 29
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 30
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 31
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 32
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 33
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 34
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 35
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 36
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 37
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 38
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 39
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 40
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 41
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 42
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 43
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 44
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 45
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 46
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 47
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 48
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 49
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 50
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 51
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 52
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 53
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 54
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 55
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 56
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 57
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 58
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 59
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 60
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 61
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 62
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 63
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 64
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 65
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 66
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 67
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 68
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 69
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 70
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 71
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 72
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 73
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 74
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 75
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 76
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 77
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 78
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 79
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 80
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 81
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 82
 • Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 - Фото 83

Характеристики:

 • 2.5
  Объем двигателя
 • Sedan
  Тип
 • 175 к.с.
  Мощность
 • Бензин
  Топливо
 • 2019
  Год выпуска
 • Уточните у консультанта
  Тип привода
Цена авто из США От 15172 USD
Уточните у консультанта
Subaru Legacy 2019 Sedan 4D i Sport AWD I4 От 15172 USD
Уточните у консультанта
Характеристики
 • Двигатель
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded H-4
  • Мощность 175 @ 5800 RPM
  • Крутящий момент 174 @ 4000 RPM
 • Коробка передач
  • Коробка передач 6 speed CVT w/OD (Standard)
 • Расход топлива
  • Расход топлива City: 25 / Hwy: 34
  • Коробка передач 6 speed CVT w/OD
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded H-4
 • Информация о весе
  • Базовая снаряженная масса 3,538 lbs
 • Характеристики экстерьера
  • Колесная база 108.3
  • Общая длина 188.8
 • Объем двигателя 2.5
 • Тип Sedan
 • Мощность 175 к.с.
 • Топливо Бензин
 • Год выпуска 2019
 • Тип привода Уточните у консультанта
Сравнение авто
 • Избранные автомобили
  Избранные автомобили
 • Обзор
  Стоимость Расход топлива в л/100км Двигатель Коробка передач
 • Фотографии
  Впереди ¾, обращенный влево Задний ¾, обращенный вправо Профиль, обращенный влево Передний (полный)
 • Добавить авто
  Subaru Legacy 2019
  photo-car
  від 15172 USD Sedan 4D i Sport AWD I4
  Sedan 4D i Sport AWD I4
  31761 USD City: 25 / Hwy: 34 2.5
  6 speed CVT w/OD (Standard)
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Subaru Legacy 2019 від 15172 USD
 • Volkswagen Tiguan 2019
  photo-car
  от 26 900 USD
  2.0 SEL Premium R-Line 4MOTION
  $38 800 9,8 Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4
  8 speed Auto...
  Нова 8-сильна 8-ступінчаста автоматична коробка передач, яка була розроблена, щоб бути більш легкою, встановлює нові стандарти гнучкості, ефективності та економічності. З розвитком нової 8-ступінчастої автоматичної коробки передач ZF основна увага зосереджується не на кількості швидкостей, а на мінімізації споживання палива.
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Volkswagen Tiguan 2019 от 26 900 USD

Калькулятор выгоды

Авто без повреждений

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $21393
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $7618
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт - - -
 • Стоимость $31761
 • Стоимость аналога в Украине $16359.87
 • Выгода - - -

Авто с повреждениями

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $7819.803
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $2791.98
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт $1809.9
 • Стоимость $15171.68
 • Стоимость аналога в Украине $16359.87
 • Выгода $1188.19
Авто без повреждений Авто с повреждениями
 • Цена на аукционе
  $20043 $6469.803
 • Доставка в Одессу
  $1350 $1350
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз)
  $2250 $2250
 • Растаможка
  $7618 $2791.98
 • Ремонт
  - - - $1809.9
 • Услуги W8 Shipping
  $500 $500
 • Стоимость
  $31761 $15171.68
 • Стоимость аналога в Украине
  $16359.87 $16359.87

Хотите получать горячие предложения о выгодных лотах?

Подписывайтесь на наш официальный телеграм или вайбер