Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD

 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 1
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 2
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 3
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 4
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 5
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 6
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 7
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 8
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 9
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 10
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 11
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 12
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 13
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 14
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 15
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 16
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 17
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 18
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 19
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 20
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 21
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 22
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 23
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 24
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 25
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 26
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 27
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 28
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 29
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 30
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 31
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 32
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 33
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 34
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 35
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 36
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 37
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 38
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 39
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 40
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 41
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 42
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 43
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 44
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 45
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 46
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 47
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 48
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 49
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 50
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 51
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 52
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 53
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 54
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 55
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 56
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 57
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 58
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 59
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 60
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 61
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 62
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 63
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 64
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 65
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 66
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 67
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 68
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 69
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 70
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 71
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 72
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 73
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 74
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 75
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 76
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 77
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 78
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 79
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 80
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 81
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 82
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 83
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 84
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 85
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 86
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 87
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 88
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 89
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 90
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 91
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 92
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 93
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 94
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 95
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 96
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 1
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 2
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 3
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 4
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 5
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 6
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 7
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 8
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 9
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 10
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 11
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 12
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 13
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 14
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 15
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 16
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 17
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 18
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 19
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 20
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 21
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 22
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 23
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 24
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 25
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 26
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 27
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 28
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 29
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 30
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 31
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 32
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 33
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 34
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 35
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 36
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 37
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 38
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 39
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 40
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 41
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 42
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 43
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 44
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 45
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 46
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 47
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 48
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 49
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 50
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 51
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 52
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 53
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 54
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 55
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 56
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 57
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 58
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 59
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 60
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 61
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 62
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 63
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 64
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 65
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 66
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 67
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 68
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 69
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 70
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 71
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 72
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 73
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 74
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 75
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 76
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 77
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 78
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 79
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 80
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 81
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 82
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 83
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 84
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 85
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 86
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 87
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 88
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 89
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 90
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 91
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 92
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 93
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 94
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 95
 • Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD - Фото 96

Характеристики:

 • 2.5
  Объем двигателя
 • Sedan
  Тип
 • 182 к.с.
  Мощность
 • Бензин
  Топливо
 • 2020
  Год выпуска
 • Полний
  Тип привода
Цена авто из США От 20310 USD
Уточните у консультанта
Subaru Legacy 2020 Sedan 4D Limited AWD От 20310 USD
Уточните у консультанта
Характеристики
 • Двигатель
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded H-4
  • Мощность 182 @ 5800 RPM
  • Крутящий момент 176 @ 4400 RPM
 • Коробка передач
  • Коробка передач 8 speed CVT w/OD (Standard)
 • Расход топлива
  • Коробка передач 8 speed CVT w/OD
  • Расход топлива City: 27 / Hwy: 35
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded H-4
 • Информация о весе
  • Базовая снаряженная масса 3,581 lbs
 • Характеристики экстерьера
  • Колесная база 108.3
  • Общая длина 190.6
 • Объем двигателя 2.5
 • Тип Sedan
 • Мощность 182 к.с.
 • Топливо Бензин
 • Год выпуска 2020
 • Тип привода Полний
Сравнение авто
 • Избранные автомобили
  Избранные автомобили
 • Обзор
  Стоимость Расход топлива в л/100км Двигатель Коробка передач
 • Фотографии
  Впереди ¾, обращенный влево Задний ¾, обращенный вправо Профиль, обращенный влево Передний (полный)
 • Добавить авто
  Subaru Legacy 2020
  photo-car
  від 20310 USD Sedan 4D Limited AWD
  Sedan 4D Limited AWD
  41482 USD City: 27 / Hwy: 35 2.5
  8 speed CVT w/OD (Standard)
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Subaru Legacy 2020 від 20310 USD
 • Volkswagen Tiguan 2019
  photo-car
  от 26 900 USD
  2.0 SEL Premium R-Line 4MOTION
  $38 800 9,8 Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4
  8 speed Auto...
  Нова 8-сильна 8-ступінчаста автоматична коробка передач, яка була розроблена, щоб бути більш легкою, встановлює нові стандарти гнучкості, ефективності та економічності. З розвитком нової 8-ступінчастої автоматичної коробки передач ZF основна увага зосереджується не на кількості швидкостей, а на мінімізації споживання палива.
  img img img img
  img img img
  photo-car
  Volkswagen Tiguan 2019 от 26 900 USD

Калькулятор выгоды

Авто без повреждений

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $28695.5
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $10036
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт - - -
 • Стоимость $41481.5
 • Стоимость аналога в Украине $22916.82
 • Выгода - - -

Авто с повреждениями

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $11149.703
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $3797.5
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт $2612.35
 • Стоимость $20309.55
 • Стоимость аналога в Украине $22916.82
 • Выгода $2607.27
Авто без повреждений Авто с повреждениями
 • Цена на аукционе
  $27345.5 $9799.703
 • Доставка в Одессу
  $1350 $1350
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз)
  $2250 $2250
 • Растаможка
  $10036 $3797.5
 • Ремонт
  - - - $2612.35
 • Услуги W8 Shipping
  $500 $500
 • Стоимость
  $41481.5 $20309.55
 • Стоимость аналога в Украине
  $22916.82 $22916.82

Хотите получать горячие предложения о выгодных лотах?

Подписывайтесь на наш официальный телеграм или вайбер